fredag 11 maj 2007

Nilsmagnus Sköld på Elastic

På väggen projiceras en film från ett sågverk. Kameran är fokuserad på bandsågen där en man metodiskt sågar en stock till plankor. Allt visas i slow motion och med negativa färger – svart blir vitt och vice versa. Ljudet dunkar dovt. Jag ser vad filmen föreställer, men känner något annat. Bildspråket, ljudet och färgerna gör att sågverksarbetet snarare associerar till ljusskygg och sadistisk slakteriverksamhet eller råkommersiell pälsindustri. Så lätt kan åskådarens intryck manipuleras.

Filmen är ett av verken på Nilsmagnus Skölds utställning ”Three Ecologies” på Elastic i Malmö (till den 28 april). På väggarna sitter vita avgjutningar av tickor och i det höga taket hänger en svart veckad väv. Svamparna bidrar till den osunda stämningen och väven sprider en oangenäm artificiell lukt. Den är veckad på ett sätt som föder tanken att rummet skulle kunna dras ut som ett dragspel – precis som i en skräckfilm. Verken är perfekt införlivade i lokalen och utställningen blir förutom en studie i olustkänslor, en demonstration av Elastics stora potential som utställningsrum.

(publicerad i Sydsvenskan)

Inga kommentarer: