måndag 16 maj 2016

"Icke-västerländsk" räcker inte som urval

Recension av Moderna Museets i Malmö utställning "På väg mot en större värld". Pågår till den 16.10. Utdrag:
Samtidigt är det inte alltid språket som är huvudproblemet för tillgängligheten – utan konsten själv. För en galleriovan person kan ett verk som Adrián Villar Rojas ”Los teatros de Staurno” vara precis lika obegripligt på persiska som på svenska.
Den största pedagogiska utmaningen torde vara att trigga igång ett intresse för samtidskonstens metoder och problemformuleringar – och då hade det kanske hjälpt om verken grep tag i varandra och skapade ett tydligare inbördes sammanhang, istället för att ha icke-västerländska rötter hos upphovsmännen som huvudsakligt urvalskriterium.
Läs hela texten i Sydsvenskan


x

lördag 14 maj 2016

Bitvis gripande om gayflykting från Sudan

Recension av Lars Laumanns videoinstallation "Season of migration to the north" på Malmö Konstmuseum. Visas till den 16 juni 2016. Utdrag: 

Men han har fel i sin slutsats att problematiserandet av islamskt motiverade antihomosexuella uttryck, skulle skapa ett klimat för muslimer som kan liknas vid judarnas situation för sjuttio år sedan.

Den nordiska gayvärldens skepsis mot organiserad religion har sitt ursprung i decennier av negativa erfarenheter i samhällen färgade av stark kristendom. På samma sätt måste man erkänna att islam är en del av de förtryckande strukturerna i Sudan och andra muslimska länder, områden och stadsdelar. 

Läs hela recensionen i Sydsvenskan