måndag 16 maj 2016

"Icke-västerländsk" räcker inte som urval

Recension av Moderna Museets i Malmö utställning "På väg mot en större värld". Pågår till den 16.10. Utdrag:
Samtidigt är det inte alltid språket som är huvudproblemet för tillgängligheten – utan konsten själv. För en galleriovan person kan ett verk som Adrián Villar Rojas ”Los teatros de Staurno” vara precis lika obegripligt på persiska som på svenska.
Den största pedagogiska utmaningen torde vara att trigga igång ett intresse för samtidskonstens metoder och problemformuleringar – och då hade det kanske hjälpt om verken grep tag i varandra och skapade ett tydligare inbördes sammanhang, istället för att ha icke-västerländska rötter hos upphovsmännen som huvudsakligt urvalskriterium.
Läs hela texten i Sydsvenskan


x

Inga kommentarer: