måndag 14 juli 2008

Gerry Johansson på Aura


Gerry Johansson: Dortmund Externberg

Ett klassiskt sätt att skapa en illusion av något stort på film, är att placera en miniatyr framför kameran på ett sätt som gör att den verkar stå på långt avstånd. Så placerades t.ex. en modell av Mattisborgen i Ronja Rövardotter uppe i ett träd nära kameran, exakt i linje med den klippa flera hundra meter bort, som den skulle ge illusionen av att kröna.

I sin bildserie Deutschland som visas på Aura i Lund (t o m 20.7), arbetar fotografen Gerry Johansson med den här typen av effekter på ett mycket konsekvent och nästan besatt sätt. Folktomma gatukorsningar, butiksexteriörer och byggarbetsplatser i olika städer i Tyskland har fotograferats i sådana vinklar att linjerna i förgrunden sammanfaller med linjerna i bakgrunden.

Och resultatet är slående. De tre dimensionerna dras ihop till två mitt framför ögonen på betraktaren. Vad är bakom, vad är framför? Ibland är motiven så svåridentifierbara att de snarare känns som abstrakta collage, som bilden från Solingen. Välkända vardagligheter får helt nya betydelser. Eller inga alls.

Inga kommentarer: