söndag 13 juli 2008

Ann Jansson på AuraEtt av Marcel Duchamps gåtfullaste verk är den stora glasmålningen Bruden avklädd av sina ungkarlar, till och med. Han jobbade med den i åtta år, 1915-23, och det tog konstprofessorn Ulf Linde två decennier att färdigställa den replik av verket som idag står på Moderna Museet i Stockholm. I målningens övre del finns en mekanisk konstruktion som representerar bruden, och de nio cylinderformade kärlen som står uppradade i den nedre delen, är ungkarlarna.

Det är dessa jag kommer att tänka på när jag ser Ann Janssons keramiska vaser, skålar och cylindrar i källaren på Aura i Lund (t o m 20.7). De står uppställda på en låg plattform och är visserligen bara åtta till antalet – men utgör en precis lika obstinat och enträgen klunga som hos Duchamp.

Den känsla av tyngd och kraft som de utstrålar kommer delvis av de grova och fulländade dimensionerna, men också av att de påminner om mynningarna till enorma kanoner av oförstörbar metall. Det är helt enkelt otroligt snyggt och häftigt. På galleriets ovanvåning visas fotografiska arbeten av Gerry Johansson, läs mer om dem i morgondagens tidning.

(Publicerad i Sydsvenskan den 13 juli 2008)

Inga kommentarer: