torsdag 8 september 2011

Knut Henrik Henriksen på Elastic


Avalanche, 2011 (kol och träflistapet). Bild: Terje Östling.

Knut Henrik Henriksen: ”The Go – Betweens and a Black Avalanche”
Elastic i Malmö
Till den 1.10


När Knut Henrik Henriksens ”Full Circle” invigdes på King’s Cross St. Pancras-stationen för snart två år sedan var det det första permanenta konstverket i Londons tunnelbana sedan 1984. För några månader sedan avtäcktes hans andra verk i tuben.

I Malmö är det på Elastic man kan se Henriksen. Hans förra utställning där ägde rum 2006, men de knivskarpa optiska experimenten och synvillorna sitter fortfarande på näthinnan.

Det kommer väl knappast verken i den nu pågående utställningen att göra om fem år, de är mer introverta och kretsar kring utställningslokalens egenskaper. En installation bestående av ribbor, en kvast och tejpbitar är i själva verket en ritning av galleriet, inspirerad av konstnärens faders sätt att mäta upp rum. Träverket ”Up” förhåller sig till galleriets takhöjd, liksom teckningen ”Avalanche”. Här har konstnären hängt upp en tapetremsa från taket till golvet och duttat kolpulver från toppen, som sedan fallit nedåt och fastnat i tapetens oregelbundenheter.

Av någon anledning uppstår en tredimensionell effekt. Det som borde vara ett abstrakt mönster blir istället ett stenlandskap, fotograferat med grynig film. Ett underbart exempel på hur bilder kan ligga lagrade i själva materialet. Konstnärens jobb blir att hitta ett sätt att framkalla dem. Eller som Michelangelo uttryckte det: ”Jag såg en ängel i marmorstycket och högg i stenen tills han blev fri.” (forts. nedan)


Utan titel, 2011 (mässing). Bild: Terje Östling.


Utan titel, 2011 (stål och lack). Bild: Terje Östling.

I utställningen ingår också två obetitlade verk som leker med symboler. Den första är en svartlackad stålskulptur av en kvadrat inskriven i en cirkel – en urgammal kristen symbol för Guds närvaro på jorden (cirkeln=Gud, kvadraten=jorden). Studera planritningen av en kyrkobyggnad med kupol och mönstret går garanterat igen.Den andra är en mer samtida symbol: Det allsmäktiga och allestädes närvarande A4-arket, stöpt i mässing och sirligt tillskuret, som guldkalven i Andra Mosebok. I svunna tider var det kyrkobyggnaden som var överhetens megafon. Idag är A4-arket den främsta bäraren av maktens påbud.

Publicerad i Sydsvenskan den 9 september 2011

Inga kommentarer: