lördag 26 februari 2011

Varning från Konsten

av TOR BILLGREN


Skulptur signerad Brett Murray, från utställningen Hail to the Thief på Goodman Gallery i Kapstaden.

Det senaste året har yttrandefriheten i Sydafrika diskuterats livligt i samband med att regeringen förbereder lagar som befaras kunna inskränka mediernas möjligheter att granska politiker och myndigheter. Tonläget är ofta högt. ”Don’t fuck with writers”, skanderade författaren André Brink under en demonstration utanför parlamentet i höstas.

Som en reaktion har även konsten tagit ett steg uppåt på provokationstrappan. Som Brett Murrays senaste utställning i Kapstaden. Till största del bestod den av rätt förutsägbar och harmlös ANC-kritik, men ett verk stod ut: en skulptur av en två kopulerande gorillor, något som svårligen kan ses som annat än en kommentar till president Zumas vidlyftiga kärleksliv. Verket är så plumpt att de uppenbart rasistiska tolkningarna känns banala. Mot bakgrund av debatten blir skulpturen snarare ett konfrontativt statement: ”Så ni trodde att det var medierna som var problemet? HA! Detta bara är början på hur jävlig KONSTEN kan bli. Tänker ni stoppa oss också, så varsågod att börja här.”

Publicerad i Sydsvenskan den 26 februari 2011...och här ligger några av de mer harmlösa verken. Brett Murray tar fasta på glappet mellan ANC:s socialistiska, ja kommunistiska retorik, och ledarskapets jakt på förmåner, lyxiga bilar och snabba cash. Den "osjälviska befrielseorganisationen" har blivit en plattform för människor som vill ha ställning och rikedom:


1 kommentar:

Gustaf Engström sa...

Gillar denne konstnärs apor. En återkommande schablon i dennes konst; en tämligen vågad metafor.