onsdag 3 juni 2009

Torsten Andersson, tre bilder


- Se upp med dem som sprider myter om konstnärer. Enstöringen Much, den morbide Francis Bacon, den sinnessjuke Hill. Myterna sprids av dem som vill framställa sig själva som mer normala och intellektuella. Deras intellektualism är väsensskild från offrens intelligens. (T.A. SAK publikation nr 111)


- På dinosaurieutstälnningen står jag framför montern med åttio millioner år gammalt koprolit. Besökarna betraktar likgiltigt de skulpturliknande föremålen. Först när de slutar se och läser skylten, regagerar de chockartat. Det akademiska seendet är oändligt överskattat. Det som vi ser oss fram till hos konstnärer som Van Gogh, Picasso, Marcel Duchamp och Yves Klein förtjänar inte ens att kallas framgent av deras storhet. (T.A. Svensk nutidskonst 5)- Det är ju aldrig mot MÄNNISKOR man kämpar, som dumbommarna har fått för sig. Det är mot KONSTEN man försöker hävda sig. Denna gåtfulla och obegripliga kraft. Det är ju den man vill förstå… (Intervju med T. Billgren 2005)

Inga kommentarer: